Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: VINCENT V-108
Genostar
AT 382.583.472
Rođen: 23.03.2004
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: MONTY V-105
Genostar
AT 581.037.609
Rođen: 21.02.2006
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: GS MOSAIK V-104
Genostar
AT 572.057.209
Rođen: 07.02.2006
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: GS PUBLIC V-103
Genostar
AT 608.408.272
Rođen: 04.11.2003
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: PREJET V-106
Genostar
DE 09.38337212
Rođen: 27.12.2003
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Braunswiss (smeđa) rasa
Ime: PREKO V-107
Genostar
AT 948.543.772
Rođen: 14.11.2004
Genotip: Braunswiss (smeđa) rasa
Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefone:

Tel.: +381 21 845 622
Fax: +381 845 624

E-mail: nirvot@eunet.rs
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin