Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
RHF Crvena Holštajn / frizijska rasa Eduvik Red V-1346
Crvena Holštajn / frizijska rasa
Ime: Eduvik Red V-1346
Swissgenetics
NL693369657
Rođen: 19.09.2009
Genotip: genes diffusion

• Poreklom iz familije crvenog holštajna sa najvišim indeksima u Holandiji.
• Bik za visoku mlečnost.
• Daje visoke ćerke sa snažnim nogama, papcima otpornim na oštećenja i odličnim vimenima.
• Dobre proizvodne osobine.

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin