Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Holštajn / frizijska rasa DIDAN V-1291
Holštajn / frizijska rasa
Ime: DIDAN V-1291
Genes Diffusion
N° FR2141060117
Rođen: 04.03.2008
Genotip: HF

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin