Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Holštajn / frizijska rasa ELOTIN V-1293
Holštajn / frizijska rasa
Ime: ELOTIN V-1293
Genes Diffusion
FR0802899164
Rođen: 22.10.2009
Genotip: HF

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin