Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Holštajn / frizijska rasa FACECY EBA V-1344
Holštajn / frizijska rasa
Ime: FACECY EBA V-1344
Genes Diffusion
FR7261003750
Rođen: 05.01.2010
Genotip: HF

• Testiranbikčijiotacpotičesa farmeizPensilvanijeizBlack Star linije, a majkaizEbafamilije.
• Dajevisokećerkesa širokimgrudima, dubokimtrupomi velikimpotencijalomzamleko.
• Imaizuzetnolakateljenja.

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin