Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Holštajn / frizijska rasa GAFFA V-1345
Holštajn / frizijska rasa
Ime: GAFFA V-1345
Genes Diffusion
FR2235273917
Rođen: 13.03.2011
Genotip: HF

• Beacon End x Bolton: Pedigre za visok proizvodni potencijal
• Popravlja zdravlje vimena i plodnost.
• Šampion u osobinama fitnesa.
• Bik za visoku mlečnost.
• Bik idealan za junice.

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin