Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Impressum
OVLAŠĆENO LICE: Miroslav Urošević
REGISTARSKI BROJ:
PORESKI ID. BROJ - PIB: 101876651
MATIČNI BROJ: 8521387
OBVEZNIK PDV-a: DA

Tekući račun: 330-15005110-34 Credit Agricole a.d. Novi Sad

Sajt www.nirvot.org.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod).

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta www.nirvot.org.rs smatra se kršenjem autorskih prava sajta www.nirvot.org.rs i podložno je tužbi;

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta www.nirvot.org.rs bez dozvole vlasnika autorskih prava (www.nirvot.org.rs, partneri) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi;

Korisnici sajta www.nirvot.org.rs ne mogu koristiti slike i/ili tekst jer se to ima smatrati povrednom autorskog prava što povlači odgovornost u skladu sa važećim zakonima i pozitivnim propisima;

Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefone:

Tel.: +381 21 845 622
Fax: +381 845 624

E-mail: nirvot@eunet.rs
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin