Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Simentalska rasa BARNUM V-1331
Holštajn / frizijska rasa
Ime: BARNUM V-1331
Genes Diffusion
FR 2128183287
Rođen: 05.09.2006
Genotip: Simentalac

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin