Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Simentalska rasa DUTMAN V-1332
Holštajn / frizijska rasa
Ime: DUTMAN V-1332
Genes Diffusion
FR 8942065261
Rođen: 21.04.2008
Genotip: Simentalac

VIŠE O OVOME BIKU
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin